Wkrótce otwieramy sklep internetowy!

Najpóźniej do 15 lipca br. planujemy uruchomić sklep internetowy z produktami lokalnymi i regionalnymi, które są wytwarzane przez producentów i usługodawców z okolic Kazimierza Dolnego, Nałęczowa i Puław.

Będą to wyroby, których lokalność i jakość poświadczamy naszym certyfikatem Marki Lokalnej. Mamy nadzieję, że tą drogą produkty lokalne i regionalne z naszych okolic będą bardziej dostępne dla klientów w kraju i za granicą.