O projekcie

Strona wraz ze sklepem internetowym powstała w ramach międzynarodowego projektu współpracy pn. „Marka lokalna szansą rozwoju regionu”, w którym Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” była partnerem.

Liderem projektu było Stowarzyszenie „Między Wisłą a Kampinosem” z województwa mazowieckiego, a pozostałymi partnerami: Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Doliny Baryczy” (województwo dolnośląskie), Stowarzyszenie „Na śliwkowym szlaku”, Stowarzyszenie „Dolina Karpia” (obie organizacje z województwa małopolskiego), Lokalna grupa Działania „PRYM” (województwo łódzkie) oraz Stowarzyszenie ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth (Bawaria – Niemcy).

Cel projektu to promocja obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju poszczególnych partnerów poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń w procesie zarządzania marką lokalną. Był on realizowany od kwietnia 2019 r. do listopada 2020 r.

Projekt był finansowany z inicjatywy LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Obszar objęty działaniem Lokalnej Grupy Działania „Zielony Pierścień” cechują wybitne w skali kraju walory turystyczne. Od lat istotną branżą lokalnej gospodarki są usługi związane z turystyką. Specyfiką tego obszaru jest także i to, że występują na nim duże zasoby owoców miękkich (np. truskawki, maliny, porzeczki) oraz warzyw, które w jeszcze większym stopniu niż dotychczas powinny być wykorzystywane jako surowiec w lokalnym przetwórstwie. Przetwórstwo spożywcze, obok turystyki, to obszar pozarolniczej działalności gospodarczej, który ma największe szanse na dalszy rozwój w subregionie. Od 2010 r. Lokalna Grupa Działania „Zielony Pierścień” prowadzi certyfikację produktów lokalnych głównie w sferze produktów spożywczych, rękodzieła i usług. Spowodowało to aktywizację gospodarczą mieszkańców i tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw rodzinnych bazujących na wytwarzaniu produktów lokalnych.

Projekt wprowadza modyfikacje w zasadach certyfikacji produktów lokalnych i tradycyjnych oraz wspiera tych mieszkańców, rolników i przedsiębiorców, którzy wytwarzają zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lokalne wyroby wysokiej jakości związane z naszym subregionem.

W ramach zaplanowanych działań przewidziano także szkolenia/wizyty studyjne głównie dla wytwórców/producentów w Bawarii i na Dolnym Śląsku gdzie funkcjonują znane marki lokalne.  Zakres rzeczowy projektu realizowany przez LGD „Zielony Pierścień” obejmował m.in.:

 1. zorganizowanie spotkań informacyjno-promocyjnych dotyczących marki lokalnej;
 2. wykonanie 2 roll-upów;
 3. wydanie katalogu produktów z marką lokalną (2 tys. egz.);
 4. wykonanie ulotki informacyjno-promocyjnej (4 tys. egz.);
 5. wykonanie namiotu promocyjnego z nadrukiem;
 6. zakup stojaków na materiały promocyjne dla producentów/twórców (30 szt.);
 7. utworzenie strony internetowej wraz ze sklepem internetowym służącym promocji i sprzedaży produktów markowych;
 8. wykonanie tabliczek informacyjno-promocyjnych dla producentów/twórców markowych produktów;
 9. opracowanie pakietów turystycznych;
 10. wykonanie filmu-spotu promującego produkty markowe;
 11. realizację 2 audycji radiowych promujących produkty markowe;
 12. zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt; (m) zorganizowanie 2-dniowej wizyty studyjnej dla 15 osób na obszarze Doliny Baryczy (Dolny Śląsk);
 13. zorganizowanie 4-dniowej wizyty studyjnej dla 10 osób na obszarze ARGE Fisch im Landkreis Tirschenreuth (Niemcy);
 14. zorganizowanie wizyty studyjnej/szkolenia dla partnerów projektu na obszarze LGD „Zielony Pierścień” w zakresie rozwoju przetwórstwa i rękodzielnictwa lokalnego;
 15. opracowanie dokumentacji dotyczącej zasad przyznawania marki lokalnej;
 16. opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla marki lokalnej.